Filter
 
 
Swarovski Red Eyes / 18k Gold Skull

Swarovski Red Eyes / 18k Gold Skull

$2.25

Quick Shop
Glitter Red / 18k Gold

Glitter Red / 18k Gold

$1.80

Quick Shop
Lips Red / 18k Gold

Lips Red / 18k Gold

$1.80

Quick Shop
Naughty / 18k Gold

Naughty / 18k Gold

$1.80

Quick Shop
Hamsa Hand Black / 18k Gold

Hamsa Hand Black / 18k Gold

$1.80

Quick Shop
Hamsa Hand  / 18k Gold

Hamsa Hand / 18k Gold

$1.80

Quick Shop
Cross / 18k Gold

Cross / 18k Gold

$1.80

Quick Shop
Star of David / 18k Gold

Star of David / 18k Gold

$1.80

Quick Shop
Om / 18k Gold

Om / 18k Gold

$1.80

Quick Shop
Sun / 18k Gold

Sun / 18k Gold

$1.80

Quick Shop
Yin & Yang / 18k Gold

Yin & Yang / 18k Gold

$1.80

Quick Shop
Yin & Yang / Silver

Yin & Yang / Silver

$1.80

Quick Shop
designer

Hamsa Hand Pattern / 18k Gold

$1.80

Quick Shop